Điều khoản sử dụng

Giới thiệu

https://dulichvietnam.webflow.io/ ('Trang web' này) được sở hữu và điều hành bởi Du lịch Việt Nam. Các điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận được thực hiện giữa bạn, người sử dụng Trang web, ('bạn', 'của bạn' và chúng tôi). Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web này trừ khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản sử dụng này, đồng thời đồng ý bị ràng buộc bởi chúng và bạn được phép tham gia và thực hiện chúng.

Việc bạn sử dụng trang web này

Bạn đồng ý không sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào có khả năng làm suy yếu hoặc gây thiệt hại cho hoạt động của Trang web này cho dù do vi-rút, tệp bị hỏng, thông qua việc sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc chương trình nào , hay nói cách khác. Hơn nữa, bạn đồng ý không thay đổi, chỉnh sửa, tái sản xuất, giao tiếp với công chúng hoặc xử lý bằng cách khác đối với nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, bố cục hoặc thiết kế của Trang web này trừ khi tuân theo các điều khoản sử dụng này.

Nội dung người dùng

Trang web này cho phép bạn và những người dùng khác gửi nội dung ('nội dung người dùng') sẽ được cung cấp thông qua Trang web với mục đích quảng bá Việt Nam như một điểm đến du lịch. Bạn phải đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết (bao gồm cả giấy phép thích hợp) để gửi hoặc cung cấp nội dung người dùng cho Trang web. Bằng cách tạo, sửa đổi, truyền, tải lên hoặc gửi bất kỳ nội dung nào của người dùng, bạn: cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, hoàn toàn trả trước, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi, để hiển thị công khai, giao tiếp với công chúng và cung cấp nội dung người dùng (bằng mọi phương tiện và trên bất kỳ phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển) cho những người dùng khác của Trang web này và những người dùng khác của dịch vụ của chúng tôi theo cách mà chúng tôi có thể cho phép vào từng thời điểm; và thừa nhận và đồng ý rằng không có tiền bản quyền hoặc thù lao khác sẽ được trả hoặc phải trả cho bạn cho nội dung người dùng của bạn, hoặc cho việc cấp các quyền được mô tả ở trên.Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung người dùng mà bạn cung cấp thông qua Trang web. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ nội dung người dùng nào bạn cung cấp: không vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào; và không chứa bất kỳ nội dung nào có tính chất phỉ báng, xúc phạm, trái pháp luật hoặc có thể gây tổn hại đến uy tín của Tổng cục Du lịch hoặc của ngành du lịch Việt Nam.Bạn sẽ hoàn toàn bồi thường và hoàn toàn vô hại cho Du lịch Việt Nam đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, chi phí hoặc chi phí nào (bao gồm cả phí pháp lý đối với luật sư / khách hàng riêng) có thể phát sinh do bất kỳ hành động hoặc khiếu nại nào có thể được thực hiện hoặc khởi kiện chống lại Du lịch bởi bất kỳ người nào đưa ra khiếu nại liên quan đến hành động của bạn hoặc nội dung người dùng mà bạn cung cấp.Chúng tôi không có nghĩa vụ với bạn để cung cấp Trang web này hoặc bất kỳ nội dung người dùng nào. Nội dung của người dùng có thể được người dùng của Trang web xác định là 'không phù hợp'. Trong trường hợp đó, Tổng cục Du lịch tùy từng trường hợp có thể xem xét và quyết định loại bỏ nội dung đó, theo toàn quyền quyết định của Tổng cục Du lịch. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, từ chối hiển thị hoặc xóa bất kỳ phần nào của Trang web này (bao gồm cả nội dung người dùng của bạn) vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi cho là phù hợp. Truyền thông xã hội Du lịch Việt Nam đã tạo ra các trang mạng xã hội này trên Instagram, Facebook, Pinterest và Youtube (“Cộng đồng”) để trở thành trung tâm cho những người đang có kế hoạch đến thăm, đã từng đến thăm, hoặc đơn giản là có niềm yêu thích du lịch tại Việt Nam. Chúng tôi muốn xây dựng một Cộng đồng cởi mở, quan tâm và tôn trọng, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe và có giá trị, đồng thời khuyến khích mọi người chia sẻ ảnh, video và suy nghĩ (“Đóng góp”) về các ngày lễ ở Việt Nam. Để giúp chúng tôi thực hiện việc này, bạn đồng ý rằng việc sử dụng Cộng đồng và các Đóng góp của bạn phải:được chính xác và thực sự tin tưởng tránh trích dẫn ra khỏi ngữ cảnh và bao gồm ghi công cho tác giả gốc như là nguồn của tài liệu tuân thủ tất cả các luật hiện hành trong nước, nước ngoài và quốc tế điều chỉnh nội dung tạo nên Đóng góp Bạn cũng đồng ý rằng việc bạn sử dụng Cộng đồng và Đóng góp sẽ KHÔNG:phỉ báng, bất hợp pháp, tục tĩu, xúc phạm, thù hận, lạm dụng, kích động, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai hoặc có thể bị phản đối cổ vũ phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, khuynh hướng tình dục, là một người chuyển đổi giới tính hoặc tuổi tác vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào bao gồm bản quyền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, bằng sáng chế, nhãn hiệu, quyền đạo đức hoặc quyền của người biểu diễn hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba có khả năng quấy rối, khó chịu, báo động hoặc gây đau khổ cho bất kỳ người nào khác chứa hướng dẫn, lời khuyên hoặc nội dung có thể gây hại hoặc thương tích cho cá nhân hoặc cho máy tính hoặc hệ thống khuyến khích bất kỳ ai thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật hoặc tội phạm nào hoặc dung túng cho bất kỳ hành vi phạm pháp hoặc tội phạm nào tạo ấn tượng rằng Đóng góp đến từ Tổng cục Du lịch Việt Nam nếu không phải như vậy, hoặc mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào chứa bất kỳ quảng cáo nào Người dùng không tuân thủ chính sách này cũng sẽ bị khóa hồ sơ theo quyết định tuyệt đối của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@2trip.vn

Sở hữu trí tuệ

Các tài liệu hiển thị trên Trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác của Việt Nam, cũng như các luật tương tự và các công ước quốc tế ở nước ngoài. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả bản quyền và các quyền sở hữu khác có thể tồn tại trong Trang web này bao gồm văn bản, hình minh họa, ảnh, video, nhạc, âm thanh, bố cục, thiết kế, mã nguồn, thuộc về chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi (nói chung, 'trí tuệ của chúng tôi bất động sản').Trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn không được phép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào: sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, in, hiển thị, biểu diễn, xuất bản, giao tiếp hoặc giao dịch theo bất kỳ cách nào với trí thức bất động sản; hoặc thương mại hóa bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ bất kỳ phần nào của Trang web này.

Xóa bản quyền và cho phép sử dụng

Khi được cho phép bằng văn bản, thông báo bản quyền dưới đây phải xuất hiện trên tất cả các bản sao của tài liệu hoặc nội dung đó;Các từ "bản quyền Du lịch Việt Nam" hoặc "bản quyền Duyên dáng Việt Nam vượt thời gian" phải xuất hiện trên tất cả các bản sao của tài liệu hoặc nội dung đó, dù là hình ảnh, bản sao hay video; và các tài liệu hoặc nội dung không được thay đổi, sửa đổi hoặc thêm vào dưới bất kỳ hình thức nào.

Thương hiệu

Các nhãn hiệu thương mại xuất hiện trên Trang web này thuộc về chúng tôi, các nhà cung cấp của chúng tôi hoặc các nhà cấp phép của chúng tôi. Bạn không được sử dụng hoặc tái sản xuất hoặc cho phép bất kỳ ai sử dụng hoặc sao chép các nhãn hiệu đó vì bất kỳ lý do gì mà không có, trong trường hợp nhãn hiệu của chúng tôi, sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc, trong trường hợp nhãn hiệu của bên thứ ba, sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu thương mại có liên quan.

Cấp phép phần mềm

Tất cả phần mềm và tài liệu đi kèm ('Phần mềm') có sẵn để tải xuống từ Trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Quyền sở hữu Phần mềm đó do chủ bản quyền giữ lại và không được chuyển giao cho bạn. Bạn được cấp phép để sử dụng Phần mềm theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép liên quan cho Phần mềm đó. Bạn phải đọc và xác nhận việc chấp nhận thỏa thuận cấp phép đi kèm với mỗi mục của Phần mềm trước khi tải xuống Phần mềm đó.

Phản hồi và gửi không mong muốn

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi phản hồi về Trang web này hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng phản hồi đó cho mục đích cải thiện Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi (và cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc mong muốn) mà không có nghĩa vụ thanh toán cho bạn bất kỳ khoản bồi thường nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng phản hồi đó. Nếu bạn gửi cho chúng tôi những ý tưởng không mong muốn:chúng sẽ được coi là 'nội dung người dùng' theo các điều khoản sử dụng này; và chúng sẽ được coi là không bí mật; và chúng tôi sẽ không được yêu cầu cung cấp bất kỳ xác nhận nào về nguồn của họ.

Liên lạc điện tử

Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về các thông tin liên lạc đó bằng văn bản. Bạn đồng ý nhận các tin nhắn điện tử và thông tin do chúng tôi (hoặc nhân danh chúng tôi) gửi cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Lưu cookie

Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn. Tìm hiểu thêm về cookie của trang web trong Quyền riêng tư.

Tuyên bố từ chối

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào khác đối với nội dung của tài liệu xuất hiện trên Trang web này, tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi cung cấp Trang web này và các thông tin và dịch vụ liên quan trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào (cho dù, rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác) bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm không vi phạm, khả năng bán được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể.Du lịch Việt Nam hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm, hợp đồng hoặc theo cách khác đối với bất kỳ tổn thất nào về thu nhập, lợi nhuận, dữ liệu hoặc khoản tiết kiệm hoặc bất kỳ tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, mẫu mực, trừng phạt hoặc đặc biệt nào hoặc Tuy nhiên, thiệt hại của bất kỳ bên nào (bao gồm cả các bên thứ ba), phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào trên Trang web này.

Khả dụng

Việc bạn sử dụng Trang web này và bất kỳ dịch vụ liên quan nào đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc chậm trễ. Do bản chất của Internet và truyền thông điện tử, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn hoặc chậm trễ, hoặc không có lỗi trong thiết kế. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web này trở nên không khả dụng, bị gián đoạn hoặc bị trì hoãn vì bất kỳ lý do gì.

Mã độc

Mặc dù chúng tôi cố gắng ngăn chặn việc đưa vi-rút hoặc mã độc hại khác (gọi chung là 'mã độc') vào Trang web này, chúng tôi không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng Trang web này, hoặc bất kỳ dữ liệu nào có sẵn từ nó, không chứa mã độc hại. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tác hại nào do mã độc gây ra. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng quá trình bạn sử dụng để truy cập Trang web này không làm cho hệ thống máy tính của bạn có nguy cơ bị mã độc hại can thiệp hoặc phá hoại.

Bảo vệ

Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn, nhưng bạn thừa nhận rằng có nguy cơ truy cập trái phép (hoặc thay đổi) việc truyền hoặc dữ liệu của bạn hoặc thông tin có trong hệ thống máy tính của bạn hoặc trên Trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gánh chịu do kết quả của việc truy cập hoặc thay đổi trái phép đó. Tất cả thông tin được truyền đến bạn hoặc từ bạn được truyền đi với rủi ro của bạn và bạn chịu mọi trách nhiệm và rủi ro phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của chính bạn có thể phát sinh liên quan đến việc bạn truy cập vào Trang web này hoặc bất kỳ siêu liên kết ra ngoài nào.

Những thay đổi

Chúng tôi có quyền thêm vào, sửa đổi, hoặc xóa bỏ Trang web này hoặc bất kỳ thông tin, tính năng, đặc điểm kỹ thuật hoặc phần nào khác của Trang web này (bất kỳ lúc nào và không cần thông báo cho bạn). Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này theo thời gian bằng cách công bố các điều khoản đã thay đổi trên Trang web này. Bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng này theo định kỳ để biết những thay đổi đó. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web này sau khi xuất bản như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng đã sửa đổi.

Nhận bản tin của chúng tôi

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form